Zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības sistēmas

Zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības sistēmas

 
 Zibens ir dabas parādība ar iespaidīgu un bieži ļoti postošu iedarbību. Ne mazāk postoši ir ar zibensizlādēm saistītie u.c. pārspriegumi, kas var vienā mirklī sabojāt lielu daudzumu elektrisko un elektronisko iekārtu.

 Būvju, tajās esošo cilvēku un iekārtu, kā arī elektroapgādes, telekomunikāciju, datu pārraides u.c. komunikāciju līniju aizsardzībai ierīko zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības sistēmas.

 Būtiskākie iemesli, kādēļ zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība kļūst arvien svarīgāka:
  • palielinājusies mūsdienu elektronikas spriegumjutība – tā ir būtiski neizturīgāka pret pārspriegumiem;
  • palielinājies spriegumjutīgo iekārtu skaits un īpatsvars tautsaimniecībā – ražošanas, biroju, dzīvojamos un gandrīz visos citos objektos.
Šo iemeslu dēļ arvien lielāki kļūst zibensizlāžu un ar tām saistīto u.c. pārspriegumu radītie zaudējumi.

 Latvijā zibensaizsardzības ierīkošanas nepieciešamību reglamentē būvnormatīvs LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība" (sk. Ministru kabineta noteikumus nr. 866).

 OLIO Latvijā pārstāv vācu uzņēmumu „DEHN + SOHNE”, kas ir viens no pasaulē vadošajiem zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības ierīču ražotājiem. Papildus zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības ierīcēm „DEHN” ražo arī elektrodrošības līdzekļus. „DEHN” produkcijai raksturīga augsta kvalitāte un plašs sortiments.

Zibensaizsardzības katalogs:

Pārspriegumaizsardzības ierīču katalogs:

Elektrodrošības līdzekļu katalogs:

Ja vēlaties saņemt katalogu papīra izdevumus, lūdzu, zvaniet uz OLIO centrālo biroju:
Tālr.: (+371) 7 772 100

Papildus informācija par uzņēmuma „DEHN + SOHNE” ražotajām iekārtām pieejama šīs firmas mājas lapā:
www.dehn.de