Garantētās elektrobarošanas komplekss

Garantētās elektrobarošanas komplekss

 
UPS sistēmas

Nepārtrauktās elektrobarošanas iekārtas (UPS) nodrošina Jūsu iekārtām nepārtrauktu kvalitatīvu elektrobarošanas padevi, gadījumos, ja sprieguma tīklā rodas traucējumi. Normālā darba režīmā sistēma nodrošina barošanu un akumulatoru uzlādi. Tīkla sprieguma pārrāvuma gadījumā, akumulatora baterija pārslēdzas uz barošanas režīmu un dod Jums laiku saglabāt savus digitālos dokumentus un savlaicīgi startēt dīzeļģeneratoram. Kad tīkla spriegums atgriezies, automātiski ieslēgsies uzlādes režīms. Ar UPS palīdzību nodrošina arī apsardzes un ugunsdrošības sistēmu nepārtrauktu darbību.

 OLIO piedāvā vairāk nekā 65 Itāļu kompānijas "Riello" UPS modeļus ar jaudas diapazonu no 30 0VA līdz 4,8 MVA un nodrošina to instalēšanu, ka arī garantijas un pēcgarantijas servisu.


www.riello-ups.com


 

Dīzeļģeneratori


 Dīzeļģeneratori ražo elektroenerģiju vietās, kur, dažādu iemeslu dēļ, centralizēta elektrobarošana nav pieejama vai tās piegāde nav stabila. Dīzeļģeneratoru var lietot kā rezerves, palīg- vai pamatbarošanas avotu autonomi, kā arī kopā ar centralizētiem elektrobarošanas avotiem.
 Dīzeļģeneratoru pamatvērtība ir energonodrošināums avārijas situācijās un vietās, kur centralizēta energobarošana nav pieejama.

 OLIO ir Himoinsa produkcijas oficiālais pārstāvis Latvijā.
 OLIO Latvijas tirgū piedāvā dažādus ģeneratoru modeļus ar jaudas diapazonu no 2 kVA līdz 2000 kVA.

 Mēs veicam periodiskās tehniskās apkopes visu veidu dīzeļģeneratoriem un piegādājam visus apkopei nepieciešamos materiālus (eļļas, filtrus, blīves utt.). Regulāra tehniskā apkope nodrošina savlaicīgu defektu atklāšanu un novēršanu. Apkopi veic apmācīts un pieredzējis personāls, kā rezultātā samazinās dīzeļģeneratoru bojājumu rašanās iespēja un ekspluatācijas izdevumi. 


www.himoinsa.com


 

ARI


 ARI (automātiskā rezerves ieslēgšana) nodrošina garantētās elektrobarošanas kompleksa darbību, sprieguma zudumā gadījumā pieslēdzot alternatīvu elektrobarošanas avotus, piemēram: akumulatorus vai dīzeļģeneratoru.


 OLIO veic visus darbus, kas saistīti ar ARI skapjiem:
ARI aprēķinus un darbības algoritma izvēli;
izgatavošanu;
uzstādīšanu;
programmēšanu;
apkalpošanu.